Gmina

“Znaczy niepodległość”

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej trwa intensywny sezon artystyczny. Realizowanych jest wiele przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury również takich, których celem jest poszerzenie wiedzy historycznej oraz wzmocnienie tożsamości narodowej […]

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej trwa intensywny sezon artystyczny. Realizowanych jest wiele przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury również takich, których celem jest poszerzenie wiedzy historycznej oraz wzmocnienie tożsamości narodowej mieszkańców gminy. Jednym z nich jest zadanie pn. “Znaczy NIEPODLEGŁOŚĆ”.

Celem projektu jest włączenie mieszkańców w działania wzmacniające poczucie wspólnoty, podkreślające polską państwowość pielęgnujące pamięć, o dawnych wydarzeniach prowadzących do odzyskania niepodległości w 1918 r.

W ramach projektu zaplanowano między innymi przeprowadzenie warsztatów muzycznych, i plastycznych, zorganizowanie spaceru historycznego po Cmentarzu Nr 123 na wzgórzu Pustki, pokaz grupy rekonstrukcji historycznej, a także akcji sprzątania cmentarzy wojennych z okresu I Wojny Światowej.

Podsumowaniem przeprowadzonych działań będzie zorganizowanie w dniu 11 listopada koncertu z ok. Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości z koncertem pieśniarza, występami uczestników warsztatów oraz pokazem grupy rekonstrukcji historycznej.

Serdecznie zapraszamy społeczeństwo naszej gminy do włączenia się realizację zadania. Pragniemy także serdecznie podziękować za wsparcie finansowe otrzymane w ramach Rządowego Programu „Koalicje dla Niepodległej”

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

https://www.facebook.com/niepodlegla1918