Gmina

ZMIANY ZASAD ODBIORU ODPADÓW W PSZOK

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady odbioru odpadów w PSZOK. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie Gminy Łużna w zakładce Czysta Gmina

 

– link-HTTP://WWW.LUZNA.PL/PL/445/0/PUNKT-SELEKTYWNEJ-ZBIORKI-ODPADOW-KOMUNALNYCH.HTML
oraz na stronie BIP Gminy Łużna
– link-HTTPS://BIP.MALOPOLSKA.PL/UGLUZNA,M,336845,GOSPODARKA-ODPADAMI-KOMUNALNYMI.HTML