Gmina

Zebranie wiejskie Mszanka

Sołtys sołectwa Mszanka zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie w dniu 9 września o godz 18:00 w budynku Domu Ludowego w Mszance.Tematem spotkania będzie rozdysponowanie  środków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2023.