Gmina

ZAWIADOMIENIE O LXXVI NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY ŁUŻNA

Przewodniczący Rady Gminy Łużna zaprasza na LXXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Łużna, która odbędzie się 15 kwietnia 2024 roku (poniedziałek) o godz. 08:30 w Urzędzie Gminy Łużna.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
  2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie. 
  3. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2024 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2024 rok Nr LXXII/546/23 Rady Gminy Łużna z dnia 18 grudnia 2023 roku.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXXII/545/23 Rady Gminy Łużna z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
  5. Zakończenie obrad.

ZAWIADOMIENIE O LXXVI NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY ŁUŻNA

.pdf
Pobierz plik