Gmina

Z KŁOSÓW TEJ ZIEMI – TRADYCYJNE ŚWIĘTO PLONÓW W GMINIE ŁUŻNA”. TRWA REALIZACJA KOLEJNEGO PROJEKTU REALIZOWANEGO W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ŁUŻNEJ

Organizacja działań projektowych opiera się na przekazaniu dziedzictwa kulturowego, eksponowaniu rodzimej kultury i potencjału kulturowego regionu oraz zakłada aktywne uczestnictwo mieszkańców Gminy w działaniach prowadzących do jego zachowania. W projekcie zaplanowano organizację  warsztatów tradycyjnego wykonywania wieńców dożynkowych których celem jest przybliżenie zwyczaju i techniki tradycyjnego wykonywania wieńców, oraz sposoby tworzenia tradycyjnych symboli dożynkowych z wykorzystaniem zbóż, a także innych naturalnych materiałów np. owoców czy warzyw. Zajęcia będą bezpłatne, skierowane do wszystkich mieszkańców z terenu Gminy, a w szczególności do organizacji kultywujących tradycje regionalne. Warsztaty prowadzone będą przez lokalnych liderów – osoby posiadające odpowiednie doświadczenie, pochodzące z danej miejscowości, a także posiadające wiedzę o lokalnych tradycjach.  Zorganizowane zostaną także warsztaty nauki gry na instrumentach ludowych tradycyjnych przyśpiewek i melodii regionalnych uprzednio zebranych, rozpisanych w partytury, w prostym układzie na pogórzańską kapelę ludową, w składzie tradycyjnym, przez osobę z odpowiednim przygotowaniem/doświadczeniem muzycznym. Zebrany zapis nutowy będzie dostępny w pliku PDF w wersji elektronicznej, bezpłatnie, na stronie Wnioskodawcy. Warsztaty prowadzone będą indywidualnie i grupowo. Zostaną skierowane do osób uzdolnionych muzycznie, która posiadają odpowiednie umiejętności odczytu zapisu nutowego i gry na instrumentach zaliczanych do ludowych. Finałem działań projektowych będzie zorganizowanie imprezy plenerowej – Dożynek , w dniu 15 sierpnia 2022 r. w miejscowości Biesna. Tradycyjne Dożynki rozpocznie Msza Święta podczas której poświęcone zostaną wieńce wykonane w ramach warsztatów, a także chleby i bukiety dożynkowe. Zabrzmią tradycyjne ludowe przyśpiewki i oracje dożynkowe, a następnie odbędzie się obrzęd prezentacji wieńców i przekazanie ich Gospodarzom Dożynek. W ten sposób zaprezentowane zostaną efekty pracy osób, stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na terenie Gminy, zaangażowanych w ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego. Przygotowana zostanie degustacja potraw regionalnych oraz  prezentacje tradycyjnego rzemiosła. Podczas części obrzędowej wystąpi kapela ludowa złożona z uczestników warsztatów muzykowania ludowego. Z wydarzenia zostanie sporządzony zostanie  reportaż  fotograficzny oraz relacja audiowizualna. Materiały te zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK w Łużnej. Ponadto materiał audiowizualny zostanie nagrany na płytę  DVD.

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej pragnie serdecznie podziękować za otrzymane wsparcie finansowe.