Gmina

Wydłużenie terminów składania wniosków o pomoc poszkodowanym w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych

 
13 października 2022 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2022 poz. 2117).
Zgodnie z ww. rozporządzeniem:
1. gospodarstwa rolne, które zostały poszkodowane w 2022 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę, mogą ubiegać się o pomoc finansową dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej;
2. wysokość pomocy udzielonej przez powiatowe biura ARiMR będzie wynosiła do:
• 10 000 zł w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji rolnej;
• 5 000 zł w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej produkcji rolnej;
• termin składania wniosków o udzielenie pomocy do ARiMR określono do 15 listopada 2022 r.
W związku z powyższym, do 31 października 2022 r. wydłużeniu ulega termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r.
Wnioski należy składać za pomocą publicznej aplikacji, która wraz z instrukcją postępowania dostępna jest między innymi na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rolnictwo/aplikacja-suszowa a także https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign
Wniosek o udzielenie pomocy do ARMIR oraz więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/…/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z…
Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez Komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego lub w przypadku suszy, wydruk protokołu oszacowania szkód lub wydruk kalkulacji oszacowania szkód z ww. aplikacji publicznej.
Źródło: Urząd Wojewódzki w Krakowie