Gmina

WIZYTA POSEŁ ELŻBIETY ZIELIŃSKIEJ W GMINIE ŁUŻNA

W poniedziałek 29 maja Gminę Łużna odwiedziła Poseł na Sejm RP Pani Elżbieta Zielińska. Podczas wizyty Pani Poseł towarzyszył Wójt Pan Mariusz Tarsa, który zaprezentował najważniejsze inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie w Gminie, a w szczególności zmodernizowany budynek znajdujący się pod adresem Łużna 1, pełniący obecnie funkcję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ten nowoczesny obiekt został kompleksowo odnowiony m.in.  dzięki wsparciu finansowemu z rezerwy celowej Prezesa Rady Ministrów w kwocie 400 tysięcy złotych.  Koszt całości inwestycji to prawie 1 milion złotych

Pani Poseł przekazała także informację, iż wniosek Gminy Łużna o przyznanie kolejnych środków finansowych, tym razem na prace modernizacyjne związane z budynkiem tzw. „ochronki” w Szalowej,  w części przeznaczonej na funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola, również został ocenionym pozytywnie, a zadanie dofinansowane zostanie kwotą ponad 430 tysięcy złotych.  Inwestycją, która otrzyma kwotę 200 tysięcy złotych w ramach rezerwy celowej będzie także remont mostu w Szalowej – Przysiółek Górzyna.

Pani Elżbieta Zielińska wzięła następnie udział w Sesji Rady Gminy Łużna, podczas której przyjęła podziękowania w imieniu samorządu oraz mieszkańców za wsparcie podczas realizacji kluczowych inwestycji i pozyskiwania środków finansowych na dalszy rozwój Gminy Łużna.