Gmina

Wnioski o zakup preferencyjny węgla

Wójt Gminy Łużna ogłasza, że od środy (16 listopada) mieszkańcy Gminy mogą składać wnioski o zakup preferencyjny węgla.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Łużna lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Formularze wniosków dostępne są:

– w Urzędzie Gminy Łużna

– na stronach https://bip.malopolska.pl/ugluzna lub www.luzna.pl

Zakup węgla  po preferencyjnych cenach przysługuje osobom na rzecz których wypłacono dodatek węglowy, a także tym osobom, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyła osób, które kupiły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę na sezon grzewczy 2022/2023. Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Maksymalna ilość węgla na jedno gospodarstwo domowe w sezonie grzewczym 2022/2023 wynosi 3 tony:

– 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022,

– 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023.

Cena 1 tony węgla będzie wynosić 2000,00 zł brutto.

Cena nie obejmuje transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego.

Punkty dystrybucji będą się znajdowały na terenie Gminy Łużna.

UWAGA! Wniosek muszą złożyć zarówno osoby, które dokonały wstępnego zapisu do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, jak i mieszkańcy, którzy tego nie zrobili

Wniosek o zakup preferencyjny węgla

.pdf
Pobierz plik