Gmina

VI POGÓRZAŃSKIE ATRAKCJE NAUKOWE W CAŁEJ SWEJ KRASIE

Już po raz szósty w naszej gminie odbyły się Pogórzańskie Atrakcje Naukowe – cykliczne wydarzenie edukacyjne promujące nauki przyrodnicze.

Tegorocznej edycji towarzyszyły słowa wielkiego włoskiego uczonego Galileusza
„A jednak się kręci”, oraz delegacja z włoskiej Gminy Massarosa z Włoch, z którą Gmina Łużna współpracuje na wielu płaszczyznach. Podczas wydarzenia zaprezentowany został projekt graficzny „Puzzle Galileusza”, który został przygotowany przez dzieci ze szkoły włoskiej i z terenu naszej gminy. Projekt ten był doskonałą okazją do integracji uczniów oraz dzielenia się doświadczeniami. Uczniowie z Gminy Massarosa przygotowali również stoisko eksperymentów naukowych dotyczące gęstości ciał. Pracom tym przewodziły Nauczycielki ze szkoły włoskiej – Amma Tommasi i Elisabetta Mei.

Swoja obecnością w Pogórzańskich Atrakcjach Naukowych, zaszczycili nas przedstawiciele Gminy Massarosa – Mariano Donati i Stowarzyszenia Krwiodawców Fratres z Bozzano – Luigi Montemagni, Pier Luigi Lucchesi, Delfo Merciadri, których gorąco powitał Wójt Gminy Łużna – Kazimierz Krok.

Dla wszystkich zainteresowanych i gości zaproszonych czekało mnóstwo atrakcji
i wrażeń ze świata nauki i kultury.

Była to świetna okazja do zapoznania się z tajnikami nauki. Wszystkie stoiska naukowe gdzie były prezentowane eksperymenty i projekty, cieszyły się dużym powodzeniem. Wielką furorę zrobił pokaz grających piorunów – Koncert Miliona Volt, który zachwycał widokiem i melodiami. Niebywałą atrakcją okazał się również Koncerty Muzyki Organowej XVII i XVIII wieku
w wykonaniu profesora Krzysztofa Latały, który towarzyszył pokazowi Wahadła Foucaulta. Koncert odbył w neogotyckim zabytkowym Kościele Parafialnym pw. św. Marcina Biskupa
w Łużnej, dzięki uprzejmości Księdza Prałata – dr Stanisława Kubonia.

Ciekawość i zainteresowanie wzbudziły prezentacje interaktywne, doświadczenia i warsztaty studenckich kół naukowych, które prezentowały niecodzienne zastosowanie teorii i nauki
w życiu codziennym. Równie ciekawymi były stoiska szkół średnich z powiatu gorlickiego, które przyciągały uwagę naszej młodzieży. Także stoisko poświęcone tematowi azbest, jak zawsze cieszyło się żywym zainteresowaniem. Nie mniejsze kolejki ustawiały się w Gminnym Ośrodku Kultury by zobaczyć seanse w Kosmicznym Kinie – Planetarium.

Była też okazja do wysłuchania wykładu o obserwacjach astronomicznych Galileusza, który wygłosił dr Bogdan Wszołek.

W program wydarzenia zaangażowały się też dzieci i młodzież z terenu gminy, które prezentowały spektakl teatralny z zakresu astronomii.

Te fascynujące atrakcje i moc wrażeń była możliwa dzięki Dyrektorowi ZEAS – Marianowi Skowronowi, pomysłodawcy tego przedsięwzięcia, który całym sercem i oddaniem organizował i koordynował działania.

Działaniom poświęconym światu nauki nieodłącznie towarzyszyły występy artystyczne, koncerty, a Gwiazdą Wieczoru był Kabaret Rak Bercik i Joanna Bartel. Muzyczną sceną
i uczestnikami wydarzenia podczas dwudniowych wydarzeń zawładnął Dyrektor GOK – Henryk Waląg. Na scenie wystąpił zespół THE FUSS, GADABIT, ROMPEY, DOLLARS BROTHERS, SKRZYPKI. Bardzo pięknie i z dużym profesjonalizmem zaprezentował się zespół Arabesca
z Łużnej. Dla wszystkich którzy zechcieli nam umilić czas słowa uznania
i podziękowania.

Był to czas wspólnej zabawy mimo mało sprzyjającej aury pogodowej

Aura ta nie przeszkodziła również chętnym wziąć udział w zorganizowanym
I Terenowym Biegu o Puchar Wójta Gminy Łużna. Zwycięzcami zostali Tomasz Tabiś
(I miejsce), Mateusz Ziobrowski (II miejsce), Kamil Franiak (III miejsce).

 

Pogórzańskie Atrakcje Naukowe były też okazją do wręczenia nagród za osiągnięcia
w nauce – uczniom szkół z terenu naszej gminy. Wójt Gminy Łużna wręczył z tej okazji dyplomy, a w swym wystąpieniu raz jeszcze pogratulował dzieciom i młodzieży, która z wielkim zapałem zdobywa wiedzę i angażuje się w sprawy gminy.

 

Na nasze wydarzenie przybyło wielu znakomitych gości, a wśród nich m.in.: Wojewoda Małopolski, Starosta i Wicestarosta Powiatu Gorlickiego, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, Parlamentarzyści, Dyrektor Królewskiej Orkiestry Symfonicznej z Warszawy, Radni Gminy Łużna, Przedstawiciele Uczelni i Szkół.

Cieszymy się że nie zabrakło dzieci, młodzieży, mieszkańców, grup zorganizowanych oraz wielu indywidualnych osób, które corocznie przyjeżdżają.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
W projekt włączyły się również liczne instytucje i przedsiębiorcy, których wsparcie pozwoliło na organizację wielu atrakcji dla dzieci i młodzieży.

Partnerami i uczestnikami przedsięwzięcia byli: Gmina Massarosa z Włoch, Powiat Gorlice, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Łużna „POGÓRZE”, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Politechnika Krakowska – WIiTCH, Muzeum Inżynierii Miejskiej
w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Naukowe Matematyków
z Politechniki Krakowskiej, Zakład Fotoniki, Studenckie Koło Naukowe Fizyków Bozon, Klub Amatorów Odkrywców Nauki KAON, , I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach, Liceum Ogólnokształcące im. Stanisław Wyspiańskiego w Bieczu, Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łużna „Pogórze” , Stowarzyszenie Koło Kobiet „Łużnianka”, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Wsi Wola Łużańska, Stowarzyszenie Kobiet Szalowskich „Szalowianki’, Stowarzyszenie Kobiet Wsi Mszanka, Stowarzyszenie Miłośników Wsi Biesna, Ochotnicza Straż Pożarna w Łużnej, Ochotnicza Straż Pożarna w Szalowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Biesnej, Ochotnicza Straż Pożarna w Mszance, Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Łużańskiej,

I Terenowy Bieg o Puchar Wójta Gminy Łużna był współfinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób je wsparli.