Gmina

UWAGA NA WILKI

Urząd Gminy w Łużnej informuje, że w ostatnim czasie wzrasta liczba zgłoszeń dotyczących obecności wilków  na terenie Gminy Łużna.

 

W związku z powyższym Urząd Gminy zwraca się z prośbą o:

– zabezpieczenie pojemników na odpady przed dostępem dla zwierząt,

– nie wyrzucanie resztek jedzenia w miejscach dostępnych dla wilków,

– zwiększenie ochrony i nadzoru nad zwierzętami gospodarskimi poprzez zamykanie ich w pomieszczeniach/zagrodach,

– trzymanie psów/kotów w porze nocnej w domu lub dobrze zabezpieczonym kojcu.

 

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców o zachowanie ostrożności oraz o stosowanie się do zaleceń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie – plik pdf

 

Należy pamiętać, że dziki wilk nie stanowi zagrożenia dla ludzi.

Jednocześnie Urząd Gminy Łużna przypomina, że wilk jest objęty ochroną ścisłą na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Zgodnie z § 6 wyżej wymienionego rozporządzenia w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, w tym również do wilka, wprowadzono zakaz m.in. umyślnego zabijania, umyślnego chwytania, okaleczania, płoszenia lub niepokojenia.

Przypadki stwierdzonych szkód wyrządzonych przez wilki należy zgłaszać do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Wzór formularza wniosku znajduje się na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH CZŁOWIEK - WILK

.pdf
Pobierz plik