Gmina

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łużna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanka i Wola Łużańska

 

 

W dniu 20.10.2022r. zostały podpisane umowy na realizację zadań pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wola Łużańska – Etap II” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Mszanka (Gmina Łużna) Etap II – Część II” w ramach inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łużna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanka i Wola Łużańska”:

 

1) na wykonanie robót budowlanych z PHU “INKO 2001” K.Łukasik, K.Kaczor, J.Majewski Spółka Jawna, ul. Lwowska 220, 33-300 Nowy Sącz za kwotę brutto  7 922 892,07 zł:

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wola Łużańska – Etap II”, za kwotę wynagrodzenia brutto : 5 738 507,21 zł

b) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Mszanka (Gmina Łużna) Etap II – Część II” za kwotę wynagrodzenia brutto : 2 184 384,86 zł

2) na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Izabelą Praskowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą iPRA Biuro Usług Projektowych – Izabela Praskowicz, z siedzibą ul. Stanisława Kadyiego 8, 38-200 Jasło (funkcję Inspektora Nadzoru pełni P. Andrzej Walczyk) za kwotę brutto  118  843, 38

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wola Łużańska – Etap II” za kwotę wynagrodzenia brutto : 86 077,61 zł

b) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Mszanka (Gmina Łużna) Etap II – Część II” za kwotę wynagrodzenia brutto : 32 765,77 zł

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1) W ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Mszanka (Gmina Łużna) Etap II – Część II” sieć o łącznej długości 4 403,4 mb (w tym: 4 362,5 mb – grawitacyjna siec kanalizacyjna, 40,9 mb – ciśnieniowa siec kanalizacyjna, sieciowa pompownia ścieków) wraz z zagospodarowaniem, zasilaniem i instalacjami energetycznym (1 kpl.) oraz dojazdem.

2) W ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Wola Łużańska – Etap II”:

a) sieć o długości 10 727,0mb (w tym: 9 545,00mb – grawitacyjna sieć kanalizacyjna; 1 182,00mb – ciśnieniowa sieć kanalizacyjna) oraz jednej sieciowej pompowni ścieków.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano z rur PVC i PEHD o średnicach nominalnych 160mm, 200mm i 250mm (sieć grawitacyjna) oraz z rur PE o średnicy nominalnej 110 (odcinek tłoczny) oraz przepompownia ścieków o średnicy 1500 mm.

b) przyłączy do obiektów użyteczności publicznej.

Termin wykonania prac budowlanych dotyczących przedmiotowej inwestycji został określony do dnia 01.10.2024 roku.

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.