Gmina

UMOWA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU KOMPOSTOWNIKÓW PODPISANA

 

Informujemy, że Gmina Łużna otrzymała dofinansowanie na zakup kompostowników. Mieszkańcy, którzy początkiem bieżącego roku zgłosili chęć otrzymania kompostownika, otrzymają je bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia. W najbliższym czasie zostanie złożone zamówienie na dostawę kompostowników, a po ich otrzymaniu mieszkańcy zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie podpisania umowy użyczenia i odebraniu kompostownika.

Zadanie dofinansowane jest z budżetu Województwa Małopolskiego.