Gmina

TERMINY SPRAWOZDAŃ ŚRODOWISKOWYCH

 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, że:

1. Do 15 marca 2024 roku należy złożyć w formie elektronicznej w systemie BDO rejestrbdo.mos.gov.pl za 2023 rok:

• Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Informacje dot. sprawozdania w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie przez wytwórców odpadów znajdują się na stronie www.malopolska.pl/zbiorcze.

• Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

Informacje dot. sprawozdania oraz naliczania opłat w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie w BDO znajdują się na stronach:

www.malopolska.pl/produktowa – w zakresie opakowań,
www.malopolska.pl/produkty – w zakresie produktów tj. opony, oleje, preparaty smarowe,
www.malopolska.pl/baterie – w zakresie baterii i akumulatorów,
www.malopolska.pl/sprzet – w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
www.malopolska.pl/reklamowki – w zakresie toreb na zakupy z tworzyw sztucznych objętych opłatą recyklingową,
www.malopolska.pl/plastik – w zakresie opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
i narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
www.malopolska.pl/pojazdy – w zakresie zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

2. Do 31 marca 2024 roku należy złożyć do urzędu marszałkowskiego za 2023 rok:

• Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Informacje dot. sprawozdania w tym wzór formularza, stawki opłat znajdują się na stronie www.malopolska.pl/srodowisko.

Ponadto informujemy, że:

• Informacje dot. rejestru BDO znajdują się na stronie www.malopolska.pl/rejestr.
• Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy z zakresu BDO prowadzi
bezpłatne szkolenia online https://bdo.mos.gov.pl/terminarz-szkolen/ oraz przygotował instrukcje w formie filmików i plików pdf. https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-krokusystem-bdo/.

TERMINY SPRAWOZDAŃ ŚRODOWISKOWYCH

.pdf
Pobierz plik