Gmina

TERMINY POBORU I RATY PODATKU W SOŁECTWIE SZALOWA

I RATA PODATKU I RATA PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE

będzie przyjmowana:
 
Bieśnik – Świetlica OSP
Czwartek – 10.03.2022 – 8:00 – 10:30
 
Szalowa – Biuro Sołtysa – W O K

Wtorek  08.03.2022 – 8:00  10:30
Piątek  11.03.2022 – 8:00  10:30
Piątek  11.03.2022 – 14:00  16:30
Sobota – 05.03.2022 – 8:00 – 11:00
 
Uprzejmie prosi się mieszkańców o dokonywanie płatności w wyznaczonych terminach.