Gmina

Terminy otwarcia PSZOK w grudniu 2022 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łużnej informuje o terminach otwarcia PSZOK w miesiącu grudniu 2022 r.

07 grudnia (środa) –   od 9:00 do 17:00
14 grudnia (środa) –   od 9:00 do 17:00
17 grudnia (sobota) – od 7:00 do 13:00

 

W okresie od 18-31 grudnia 2022 r. nie będzie możliwości przyjęcia odpadów.

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Gminy Łużna ograniczony został odbiór następujących odpadów:

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe – w ilości nie większej niż 200 kg w ciągu jednego roku kalendarzowego
  • zużyte opony – w ilości nie większej niż 4 sztuki w ciągu jednego roku kalendarzowego
  • odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 300 kg w ciągu jednego roku kalendarzowego

 

PSZOK  świadczy usługi odbioru odpadów w ilości większej niż limity wskazane powyżej w wysokości 1,40 zł za każdy kilogram.