Gmina

TERMINY ODBIORU I RATY PODATKU W MSZANCE

Ogłoszenie Sołtysa Sołectwa Mszanka:

Podatek gruntowy ,opłata za odpady komunalne, spółka wodna I rata, odbierane będą w biurze sołtysa w dniach:

– 10-03-2022 (czwartek)
– 11-03-2022 (piątek)
– 12-03-2022 (sobota) 9.00-13.00
– 14-03-2022 (poniedziałek)
– 15-03-2022 (wtorek) w godzinach od 9.00 do 16.00 przerwą od 12.00 do 14.00
– Sobota 9.00 do 13.00