Gmina

TERMINY ODBIORU DECYZJI PODATKOWYCH W SOŁECTWACH MSZANKA, ŁUŻNA, SZALOWA, WOLA ŁUŻAŃSKA

Sołtysi Sołectw Mszanka, Łużna, Szalowa, Wola Łużańska informują o terminach odbioru nakazów na podatek oraz odpady komunalne

 

Ogłoszenie Sołtysa Sołectwa Mszanka
Nakazy określające wysokość podatku oraz informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022 są do odbioru w biurze sołtysa w dniach
18 luty piątek od 9.00 do 13.00
19 luty sobota od 9.00 do 13.00
 

Ogłoszenie Sołtysa Sołectwa Łużna

Sołtys Sołectwa Łużna informuje, że nakazy płatnicze na podatek, odpady komunalne oraz na spółkę wodną na rok 2022 są do odbioru w biurze Sołtysa w dniach:

od. 16.02.2022 do 14.03.2022

w godz. 8:00 do 13:00


 Sołtys Sołectwa Szalowa informuje:

NAKAZY PŁATNICZE PODATKU I ODPADÓW NA 2022 ROK DO ODBIORU:

Bieśnik – Świetlica OSP

Wtorek – 22.02.2022 – 8:00 – 11:00
Piątek – 25.02.2022 – 11:00 – 13:00
 

Szalowa – Biuro Sołtysa – W O K
Poniedziałek – 21.02.2022 – 11:30 – 14:30
Piątek – 25.02.2022 – 7:30 – 10:30
Piątek – 25.02.2022 – 13:30 – 16:00
Sobota – 26.02.2022 – 8:00 – 11:30
Uprzejmie prosi się wszystkich mieszkańców o odbiór decyzji w wyznaczonych terminach.


Sołtys Sołectwa Wola Łużańska informuje:

że nakazy płatnicze na podatek, odpady komunalne oraz na spółkę wodną na rok 2022 są do odbioru w biurze Sołtysa w dniach:

21, 22 stycznia tj poniedziałek, wtorek 2022 w godz. 7:30 – 13:30