Gmina

Szkoły w Gminie Łużna ze wsparciem w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie grantów z których środki mają stanowić wsparcie jak największej liczby szkół  i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w związku ze skutkami COVID-19.

W wyniku oceny formalnej i porównawczej złożonych wniosków Gmina Łużna otrzymała pozytywną ocenę w odniesieniu do Grantu nr 1 i Grantu nr 3. Oznacza to, że wszystkie szkoły w Gminie Łużna otrzymają wsparcie wysokości 74.803,68 (w ramach Grantu 1) na zakup narzędzi do nauki zdalnej m.in. laptopów, komputerów typu All in One, monitorów  interaktywnych , tabletów, tabletów graficznych, kamer cyfrowych, oprogramowania i innych urządzeń peryferyjnych i akcesoriów do nauki zdalnej, pomocy dydaktycznych, akcesoriów dla uczniów i nauczycieli z niepełnosprawnościami do nauki zdalnej i wiele innych.

W ramach Grantu 3 wsparcie finansowe w wysokości 119.766,50 zł. zostanie przeznaczone na działania uzupełniające u uczniów, u których występują  braki edukacyjne w realizacji podstawy  programowej i rozwijające zainteresowania z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych np. z matematyki, fizyki, języka obcego a także w wielu kołach zainteresowań: teatralnych, przyrodniczo – krajoznawczych, z zakresu informatyki lub zajęciach rozwijających z języka angielskiego. Przewidziane są również zajęcia z psychologiem i pedagogiem mające na celu pomoc w rozwijaniu kompetencji emocjonalno – społecznych i komunikacji interpersonalnej.