Gmina

ŚWIETLICA WIEJSKA W MSZANCE Z DOFINANSOWANIEM

 

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na realizację projektów w obiektach pełniących funkcję świetlic wiejskich w ramach zadania „Małopolskie świetlice wiejskie 2024”.  Gmina Łużna otrzymała środki w wysokości 35 tys. zł na realizację zadania pn. „Prace remontowo-budowlane w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszanka”. Zadanie ma zostać ukończone jeszcze w tym roku, a wartość całej inwestycji to prawie 66 tys. zł. Wkład własny na realizację przedsięwzięcia pochodzi z funduszu sołeckiego. Planowane do wykonania prace obejmą scenę oraz salę wielofunkcyjną, która zyska nowoczesny wygląd dzięki wymianie podłogi, położeniu nowych tynków, wymianie drzwi oraz opraw oświetleniowych.

 

 

Celem konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2024  jest wsparcie gmin w działaniach na rzecz rozwoju świetlic wiejskich wzmacniającego jednocześnie proces odnowy wsi w regionie. Realizacja zadania służy podniesieniu standardów i jakości życia na terenach wiejskich poprzez zakup elementów wyposażenia, które będą służyły lokalnym społecznościom w budowie ich tożsamości i integracji.