Gmina

SURSUM CORDA – POMOC PRAWNA, PORADY OBYWATELSKIE, MEDIACJA

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Gorlicki, w ramach którego prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Więcej informacji na stronie: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-gorlicki-2023/