Gmina

STOPIEŃ ALARMOWY CHARLIE-CRP PRZEDŁUŻONY DO 15 MARCA

Premier Mateusz Morawiecki przedłużył okres obowiązywania trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju.

 

Obowiązuje do 15 marca 2022 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA–CRP).
Stopień wprowadził Prezes Rady Ministrów 21 lutego 2022 r. na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Obowiązywał do 4 marca, został jednak wydłużony do 15 marca. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.
Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.
Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:
całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów
przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku
przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów
Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.