Gmina

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Wójt Gminy Łużna informuje, iż w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi do projektu Strategii Rozwoju Gminy Łużna na lata 2021-2030 pn. „Łużna 2030”, spotkanie w formie stacjonarnej

odbędzie się dnia 28 lutego 2022 roku godzinie 17:00 w budynku Urzędu Gminy Łużna, sala nr 104 (I piętro).
Konsultacje przeprowadzone zostaną w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Łużna na lata 2021-2030 pn. „Łużna 2030” oraz umożliwienia wszystkim zainteresowanym mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia w trakcie spotkania uwag dotyczących projektu dokumentu Strategii.
Spotkanie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego i zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
Serdecznie zapraszamy!