Gmina

“SPORT TO PODSTAWA I SUPER ZABAWA” – OTWARCIE NOWEGO BOISKA SPORTOWEGO

 

„Sport to podstawa i super zabawa” takim hasłem uczniowie rozpoczęli sportową rywalizację towarzyszącą otwarciu nowego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi  w Bieśniku.  Boisko powstało w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Bieśniku”, które zostało zrealizowane dzięki środkom z funduszu sołeckiego, wsparciu z Województwa Małopolskiego w ramach programu Małopolska Infrastruktura Sportowo-Rekreacyjna MIRS oraz środkom własnym Gminy Łużna.

 

Koszt całkowity zadania to ponad 130 tysięcy złotych. Znaczna większość bo ponad 80 tysięcy złotych pochodziła z funduszu sołeckiego, który jednogłośną decyzją mieszkańców został przeznaczony na ten właśnie cel.  

W uroczystym otwarciu inwestycji udział wzięli Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Pani Jadwiga Wójtowicz, Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Szalowej Ksiądz Mieczysław Górski, Sołtys Wsi Bieśnik oraz Wicestarosta Powiatu Gorlickiego Pan Stanisław Kaszyk, Radni Gminy Łużna Pani Natalia Dusza, Pan Piotr Szczerba, Pan Krzysztof Kotowicz, Pan Józef Bogusz, Pan Grzegorz Zięba, Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Bieśnika Pani Beata Jałowiec, Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Bieśniku Pani Monika Abram.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły. Wszyscy zgromadzeni na placu odśpiewali hymn państwowy. Zebranych powitali uczniowie oraz pani dyrektor Anna Kwiatkowska, która w swoim przemówieniu podziękowała za przeprowadzoną modernizację boiska. Kilka słów o powstaniu obiektu padło również od przybyłych gości, a Pan Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa wręczył na ręce dzieci upominek w postaci piłek do różnych dyscyplin sportowych.   

Po przemówieniach nastąpiło oficjalnie przecięcie wstęgi przez zgromadzone władze oraz poświęcenie nowego obiektu sportowego przez Księdza Proboszcza. W tym czasie uczniowie Szkoły Podstawowej w Bieśniku, przyrzekali, iż będą współzawodniczyć ze sobą w oparciu o poszanowanie zasad uczciwej rywalizacji. Ślubowali uczestniczyć we wszystkich zawodach w duchu rycerskim dla chwały sportu i honoru naszej szkoły. Uczniowie złożyli również podziękowanie wszystkim tym, którzy włożyli swój wysiłek i serce w tworzenie boiska. Po uroczystej inauguracji przyszedł czas na część artystyczną – taniec wykonany przez społeczność szkolną. Następnie zaproszono gości na murawę boiska, gdzie wykonali symboliczne, pierwsze strzały do bramki. Nie zabrakło także inauguracyjnych zawodów sportowych, w których udział wzięli dzieci i młodzież szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi- uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Biesnej.