Gmina

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH RÓWNIEŻ W GMINIE ŁUŻNA

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje 35 obszarów gospodarki.

 

W ramach I edycji Polskiego Ładu Gmina Łużna otrzymała ponad  8 740 000 zł. na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie sołectwa Mszanka , oraz modernizację dróg gminnych.

W dniu 30 maja Premier Mateusz Morawiecki przekazał wyniki drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. Gmina Łużna otrzymała 10 285 160 zł. na modernizację dróg gminnych, inwestycje wodno-kanalizacyjne oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej .


W imieniu całej społeczności naszej Gminy dziękujemy Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz parlamentarzystom na czele z Panią Poseł Barbarą Bartuś oraz panem senatorem Wiktorem Durlakiem za pomoc i wsparcie naszego samorządu