Gmina

Punkty wydawania preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w Gminie Łużna

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego oraz zaleceniami Wojewody Małopolskiego, Wójt Gminy Łużna, […]

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego oraz zaleceniami Wojewody Małopolskiego, Wójt Gminy Łużna, informuje, że na wypadek EWENTUALNEGO zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Łużna zostaną uruchomione punkty dystrybucji preparatu jodu w następujących lokalizacjach:
 
Nazwa urzędu oraz lokalizacja punktów do wydawania preparatu stabilnego jodu

1. Starostwo Powiatowe w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
2. Urząd Gminy w Łużnej, 38-322 Łużna 634
 
Lokalizacja punktów wydawania preparatu jodowego na terenie Gminy Łużna
 
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Łużnej,38-322 Łużna 723
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łużnej,38-322 Łużna 90
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mszance,Mszanka 31,38-322 Łużna
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Łużańskiej,Wola Łużańska 52, 38-322 Łużna
7. Szkoła Podstawowa w Szalowej, 38-331 Szalowa 16
8. Szkoła Podstawowa w Biesnej Biesna 70, 38-324 Siedliska
9. Szkoła Podstawowa w Bieśniku, Bieśnik 102, 38-331 Szalowa
 
 
Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia.
 
W przypadku wystąpienia zagrożenia, jakim jest skażenie radiacyjne, służby państwowe natychmiast powiadomią wszystkich mieszkańców wszystkimi dostępnymi kanałami, czyli m.in. za pomocą alertu RCB. Wówczas rozpocznie się dystrybucja bezpośrednio do obywateli. Osoby zgłaszające się do Punktów Wydawania Tabletek Jodku Potasu w gminach nie będą musiały legitymować się dowodem osobistym czy innym dokumentem.
 

 

Wszelkie informacje dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem w razie ewentualnego zagrożenia, zostały zawarte w broszurze informacyjnej wydanej przez Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie informujemy, iż Polska Agencja Atomistyki na bieżąco monitoruje sytuację i do chwili obecnej NIE STWIERDZIŁA żadnego bezpośredniego zagrożenia, a całą procedura opisana wyżej ma charakter profilaktyczny.