Gmina

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu “CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, iż w Urzędzie Gminy Łużna znajduje się punkt konsultacyjno-informacyjny na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie obsługujący Program Priorytetowy “Czyste Powietrze”.

W punkcie udzielane są m.in. informacje dotyczące warunków programu, wytycznych jakie należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie, a także informacje dotyczące wymaganej dokumentacji. Ponadto oferowana jest pomoc w zakresie przygotowania oraz złożenia wniosku o dofinansowanie, a także wniosku o płatność.

Program Priorytetowy “Czyste Powietrze”:

– dla osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą,

– obejmuje dofinansowania w formie dotacji, prefinansowania oraz pożyczki na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach tj, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii. Wysokość dofinansowania zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym,

– kwota dotacji może osiągać nawet do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i do 69000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania oraz do 47 000 zł dla podwyższonego poziomu prefinansowania i 79 000 zł dla najwyższego poziomu prefinansowania.

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy –

Stan na dzień: 31-03-2024

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 234 szt.

Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 180 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 110

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 2 091 137,80 zł

 

Punkt konsultacyjno – informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, kontakt telefoniczny pod numerem 183543922 wew.307.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Dotacja i Kredyt Czyste Powietrze

.pdf
Pobierz plik

Czyste Powietrze - Program Priorytetowy

.pdf
Pobierz plik