Gmina

PRZEDŁUŻENIE STOPNI ALARMOWYCH

 

Wójt Gminy Łużna wykonując zalecenia zawarte w e-mailu CZK Wojewody Małopolskiego z dnia 31.05.2023 r. w związku z wejściem w życie zarządzenia nr 172 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.05.2023 r. o wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego BRAVO oraz zarządzenia nr 173 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.05.2023 r. o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium RP w dniach 01.06.2023 r. od godz. 00.00 do dnia 31.08.2023 r. do godz. 23.59, Informuje o przedłużeniu drugiego stopnia alarmowego BRAVO oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) do 31.08.2023 r. do godz. 23.59.

Rozporządzenie w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP

.pdf
Pobierz plik