Gmina

Projekt Razem STOP przemocy w Gminie Łużna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej zakończył realizację projektu pn. „Razem STOP przemocy” w ramach programu osłonowego mającego na celu wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach jego realizacji przeprowadzono szeroką kampanię profilaktyczną, zorganizowano konferencje dla specjalistów pracujących z rodzinami a także ogłoszono konkurs plastyczny.

Celem projektu było propagowanie i zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy oraz zwiększenie skuteczności działań osób pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi przemocą. Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych z terenu Gminy Łużna oraz mieszkańców gminy. Do grupy odbiorców programu zaliczono również pracowników i przedstawicieli jednostek działających na rzecz przemocy w rodzinie.

 Projekt podzielony został na działania:
 – oddziaływanie informacją na profilaktykę przemocy (opracowano i rozpowszechniono wśród mieszkańców Gminy Łużna materiały promocyjno-profilaktyczne)
– spotkania ze społecznością lokalną (we wszystkich szkołach na terenie Gminy Łużna a także dla osób dorosłych zorganizowano spotkania ze specjalistami tj. policjantem, psychologiem, terapeutą ds. uzależnień)
– konferencja dla specjalistów pracujących z rodzinami (podniesienie kompetencji zawodowych osób pracujących z problemem przemocy w rodzinie)
– konkurs plastyczny oraz wystawa prac pn. “Razem STOP przemocy” .

W poniedziałek 5 grudnia 2022r. odbyło się podsumowanie projektu. Udział w nim wzięli m.in. laureaci konkursu plastycznego wraz z dyrektorami szkół, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Łużnej wraz z Dyrektorem Przemysławem Wszołkiem oraz Sekretarz Gminy Łużna Teresa Burkot.

 Do konkursu plastycznego zgłoszono aż 47 prac, z niemalże wszystkich szkół z terenu Gminy Łużna:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mszance – 2 prace.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Łużańskiej – 9 prac
Szkoła Podstawowa w Szalowej – 24 prace
Szkoła Podstawowa w Bieśniku – 5 prac
Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Łużnej – 4 prace
Szkoła Podstawowa w Biesnej – 3 prace

Dla laureatów przyznano karty podarunkowe w wartości od 100 zł do 400 zł. Łączna wartość nagród wyniosła 1 700,00zł. Praca Amelii Michalik ze Szkoły Podstawowej w Łużnej nr 1, która zajęła 1 miejsce, promować będzie działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na przyszłe lata.

Projekt „Razem STOP przemocy’’ dofinansowany był ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego – Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Edycja 2022r.