Gmina

POSZUKUJEMY WŁAŚCICIELA PSA

Pies znajduje się w miejscowości Łużna (budynek 827).
Osoba posiadająca informacje dotyczące właściciela psa proszona jest o kontakt z Urzędem Gminy w Łużnej, tel. 183543922 wew. 307.