Gmina

POGÓRZAŃSKIE GODY 2015 ZAKOŃCZONE

W dniach 18 – 19 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej odbył się VII Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych „Pogórzańskie Gody”, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej,

Towarzystwo Teatru, Orkiestry i Chóru Włościańskiego w Łużnej oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu  . O najwyższe trofeum konkursu, „Złotą różdżkę” rywalizowało się 13 najlepszych grup z terenu województwa małopolskiego, wyłonionych w trwających od lutego eliminacjach.

Wystąpili:

Zespół Regionalny BISKUPIANIE z Biskupic Helsztyńskich z widowiskiem pt. „LITKUP”

Zespół Regionalny KORONKA z Bobowej z widowiskiem pt.„URODZINY”

KGW Tomaszowice z Tomaszowic, z widowiskiem pt. „ POSAGOWY BYCEK”

Zespół Regionalny LIPNICZANIE z Lipnicy Wlk. , z widowiskiem PT. „U JENDRZEJA W CHACIE”

Zespół Regionalny PRZYSZOWIANIE z Przyszowa, przedstawił widowisko pt. „OBIGROWKA U PANA MŁODEGO”

Zespół Regionalny KOWALNIA ze Stróż , z widowiskiem pt. „PO MIODOBRANIU BYWAŁO”

Zespół Regionalny z Mystkowa, z widowiskiem pt. „KOLĘDA NA MYSTKOWIE”

AZT im. Franciszka Macioła ze Skomielnej Białej, z widowiskiem pt. „PRZED WILIJO W SKOMIELNEJ”

Zespół Regionalny z Sadku -Kostrzy , z widowiskiem pt. „JAK SIE JASIEK Z SADKU Z KAŚKĄ SŁOD KOSTRZE ZONIŁ” /

Zespól Regionalny z Dominikowic, z widowiskiem pt. „WESELE DOMINIKOWSKIE” /

KGW z Łoniowej, z widowiskiem pt. „DARCIE PIERZA”

Zespół im. Ludwika Łojasa, z Łopusznej, z widowiskiem pt. „IMIENINY JÓZKA”

oraz Zespół Regionalny z Niedzicy, z widowiskiem pt. „CORNO NIEDZIELA”

Poza konkursem, na łużańskiej scenie zaprezentował się zespół Gospodarzy tegorocznych „Godów”, a raczej połączone siły dwóch zespołów: Zespołu Regionalnego „Spod Pustek” oraz Amatorskiego Zespołu teatralnego z Szalowej, z widowiskiem Pt. „Ocepiny”, a także Zespół Regionalny ZIELONY JAWOR z Krempach, z przedstawieniem pt. „CHORY NA WĄDZIORY” .

 

Komisja artystyczna w składzie :

mgr Aleksandra Szurmiak-Bogucka (etnomuzykolog)

Henryk Kuś (choreograf)

dr hab. Stanisław Węglarz (etnolog)

mgr Benedykt Kafel (etnograf) – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

po obejrzeniu i gruntownej ocenie 13 widowisk zaprezentowanych przez 10 zespołów regionalnych i 3 grup obrzędowych z 8 powiatów województwa małopolskiego, w tym: 3 z powiatu nowosądeckiego, po 2 z powiatu limanowskiego, gorlickiego i nowotarskiego oraz po jednej z powiatu brzeskiego, tarnowskiego i krakowskiego postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

 

W KATEGORII ZESPOŁÓW REGIONALNYCH

Główne trofeum w postaci Złotej Różdżki i nagrodę pieniężną w wysokości 1800 zł otrzymuje Zespół Regionalny ŚWARNI ŁOJCE z Sadku-Kostrzy za program JAK SIE JASIEK Z SADKU Z KAŚKOM SPŁOD KOSTRZE ZONIŁ

Dwa równorzędne pierwsze miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 1.200 zł każda otrzymują:

Zespół Regionalny PRZYSZOWIANIE z Przyszowej za program OBIGROWKA U PANA MŁODEGO

Zespół imienia Ludwika Łojasa z Łopusznej za program IMIENINY JÓZKA

Trzy równorzędne drugie miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 1.000 zł każda otrzymują:

Zespół Regionalny LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej za program U JENDRZEJA W CHACIE

Zespół Regionalny KOWALNIA ze Stróż za program PO MIODOBRANIU BYWAŁO…

Zespół Regionalny CZARDASZ z Niedzicy za program CORNO NIEDZIELA

Cztery równorzędne trzecie miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 800 zł każda otrzymują:

Zespół Regionalny BISKUPIANIE z Biskupic Radłowskich za program LITKUP

Zespół Regionalny KORONKA z Bobowej za program URODZINY

Zespół Regionalny MYSTKOWIANIE z Mystkowa za program KOLĘDA NA MYSTKOWIE

Zespół Regionalny BESKIDY z Dominikowic za program WESELE DOMINIKOWSKIE

 

W KATEGORII GRUP OBRZĘDOWYCH

Główne trofeum w postaci Złotej Różdżki i nagrodę pieniężną w wysokości 1200 zł otrzymuje Koło Gospodyń Wiejskich TOMASZOWICE z Tomaszowic za program POSAGOWY BYCEK

Pierwszego miejsca nie przyznano.

Drugie miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 800 zł otrzymuje Amatorski Zespół Teatralny imienia Franciszka Macioła ze Skomielnej Białej za program PRZED WILIJO W SKOMIELNEJ

Trzecie miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł otrzymuje Koło Gospodyń Wiejskich WŁOŚCIANKI z Łoniowej za program DARCIE PIERZA

Na Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej Komisja Artystyczna kwalifikuje:

Koło Gospodyń Wiejskich TOMASZOWICE z Tomaszowic z programem POSAGOWY BYCEK oraz Zespół Regionalny CZARDASZ z Niedzicy z programem CORNO NIEDZIELA.

 

Warto dodać, że Fundatorami nagród pieniężnych byli: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wszystkie zespoły uczestniczące w konkursie oraz gościnnie otrzymały upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Urząd Gminy w Łużnej.

 

Komisja wyraziła radość, że łużniański przegląd z roku na rok utrzymuje swój wysoki poziom. Obrzędy i zwyczaje, które stanowią istotę dawnej obyczajowości sprawiają, że konkurs POGÓRZAŃSKIE GODY pełni niezwykle ważną rolę, ponieważ przywołuje i chroni ginącą kulturę ludową. Złożyła również podziękowania Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu z Dyrektorem Panem Antonim Malczakiem, Zastępcą Dyrektora Panią Małgorzatą Kalarus, Towarzystwu Teatru, Orkiestry i Chóru Włościańskiego w Łużnej z jego Prezesem Panem Janem Wypaskiem oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łużnej, kierowanemu przez Dyrektora Pana Henryka Waląga, za kontynuację przeglądu i poczynione starania o pozyskanie środków finansowych na jego przeprowadzenie.

Należy podkreślić, że Projekt zrealizowany przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, oraz Gminy Łużna.

Impreza przebiegała pod honorowym patronatem starosty powiatu gorlickiego Pana Karola Górskiego.