Gmina

PODSUMOWANIE AKCJI “SPRZĄTAMY ŁUŻNIANKĘ”

20 maja 2022 r. miała miejsce akcja „ sprzątania brzegów potoku Łużnianka ”, która miała na celu zwrócenie uwagi na ochronę terenów zielonych oraz cieków wodnych, a także na zagrożenia […]

20 maja 2022 r. miała miejsce akcja „ sprzątania brzegów potoku Łużnianka ”, która miała na celu zwrócenie uwagi na ochronę terenów zielonych oraz cieków wodnych, a także na zagrożenia jakie niosą odpady pozostawione na ich brzegach.

 

Już od wczesnych godzin porannych pracownicy Nadzoru Wodnego w Grybowie  porządkowali brzegi Łużnianki, w miejscach w których można było łagodnie zejść i bezpiecznie uporządkować otaczająca zieleń.

W akcję włączyli się również mieszkańcy wraz z rodzinami, oraz druhowie z MDP działającej przy OSP w Łużnej. Akcja miała ma celu pozbycie się efektów bezmyślności człowieka- śmieci: butelek, puszek, folii a nawet opon. W krótkim czasie udało się zmobilizować pokłady zaangażowania tak wielu osób wrażliwych na stan otaczającej nas przyrody, którzy w bezinteresowny sposób uczestniczyli w akcji „Sprzątania potoku Łużnianka”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom sprzątania za zaangażowanie w zbieranie śmieci i za wspaniały przykład, jak można dbać o wspólne dobro.