Gmina

PODPISANIE UMÓW NA KOLEJNE REMONTY DRÓG W GMINIE

 

W dniu 17.04.2024 podpisane zostały umowy na realizację dwóch zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

 

1. Remont drogi gminnej 270798K w km od 0+000,00 do km 0+420,00 w miejscowości Szalowa, Gmina Łużna – W zakres robót budowlanych wchodzi wymiana nawierzchni. W miejscach przełomów przewiduje się wymianę konstrukcji istniejącej drogi warstwą mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz podbudowy zasadniczej warstwą mieszanki kruszyw niezwiązanych. Zostanie wykonana warstwa wyrównawcza oraz warstwa bitumiczna z mieszanki mineralno asfaltowej. Warstwa ścieralna będzie miała szerokość 2,75m. Obustronne pobocza szerokości 0,50m zostaną ścięte i uzupełnione 10cm warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Całkowita wartość inwestycji:    144 645,05 zł                

Kwota dofinansowania:   86 787,00 zł

 

2. Remont drogi gminnej 270756K w km od 0 + 000,00 do km 1 + 500,00 w miejscowości Łużna, Gmina Łużna – W zakres robót budowlanych wchodzi wymiana nawierzchni. W miejscach przełomów przewiduje się wymianę konstrukcji istniejącej drogi warstwą mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz podbudowy zasadniczej warstwą mieszanki kruszyw niezwiązanych. Zostanie wykonana warstwa bitumiczna z mieszanki mineralno asfaltowej na asfalcie modyfikowanym. Warstwa ścieralna będzie miała szerokość 3,00m. Obustronne pobocza szerokości 0,50m zostaną ścięte i uzupełnione 10cm warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Całkowita wartość inwestycji:   526 064,85 zł                 

Kwota dofinansowania:  315 638,00 zł

 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe “GODROM” Spółka z o.o. ul. Zakole 9, 38-300 Gorlice.