Gmina

PIENIĄDZE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH DLA GMINY ŁUŻNA.

Ponad 4 miliony złotych trafiło do Gminy Łużna w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji w centrum miejscowości Łużna oraz remont budynku tzw. „starej poczty.”

 

W sobotę 19 grudnia do Łużnej zjechali włodarze gmin które wsparte zostały przez Fundusz Inwestycji Lokalnych. Symbolicznego wręczenia czeków w imieniu Pana Premiera RP dokonali wspólnie Pani Barbara Bartuś – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski. Gmina Łużna otrzymała największe dofinansowanie spośród gmin powiatu gorlickiego – jest potężny zastrzyk finansowy w kwocie 4 178 171zł.

 Pozostałe gminy które otrzymały dofinansowanie to: Bobowa – 4mln zł., Uście Gorlickie 1 mln zł. oraz Ropa 1 mln zł.

Dzięki wsparciu z RFIL wybudowane zostanie prawie 15 kilometrów kanalizacji oraz własna nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Kwota 4 mln złotych, to ogromny zastrzyk finansowy wobec kosztów całej inwestycji, która opiewa na około 7,5 mln złotych.

Drugi z projektów, który otrzymał dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej to częściowy remont budynku tzw. starej poczty. Obiekt docelowo będzie pełnił funkcję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wniosek na termomodernizację tego budynku jest już w trakcie oceny w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Łącząc oba dofinansowania możliwy będzie zatem jego kompleksowy remont.

Jak podkreśla Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa  środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych to nieoceniona pomoc dla naszej gminy. Nie było jak dotąd możliwości na sfinansowanie tak dużego zdania w zakresie kanalizacji.

Podziękowania w imieniu całej społeczności Gminy Łużna należą się  w szczególności Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz ekspertom KPRM zasiadającym w komisji, ale także parlamentarzystom –  Pani Poseł Barbarze Bartuś, Panu Posłowi Patrykowi Wicher, administracji rządowej na czele z Panem Wojewodą Łukaszem Kmitą oraz Pełnomocnikiem Premiera ds. Czystego Powietrza Panem Bartłomiejem Orzeł.


GALERIA: