Gmina

ORŁY PONOWNIE NA CMENTARZU WOJENNYM NR 123 ŁUŻNA PUSTKI

 

W dniu 5 października 2023 roku na Cmentarzu Wojennym nr 123 w Łużnej miała miejsce VIII  już akcja sprzątania cmentarzy z okresu I Wojny Światowej, organizowana przez Jacka Witasa – Prezesa Koła PTTK nr 8 Klubu Górskiego “Orły” przy Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Do akcji włączyli się również funkcjonariusze Karpackiego Oddziału  Straży Granicznej, żołnierze WOT z Tarnowa oraz młodzież ze szkół z terenu Gminy Łużna.  

Gościem honorowym wydarzenia był Konsul Generalny Węgier w Krakowie  dr Tibor Gerencsér, który wraz z małżonką aktywnie włączył się w prace porządkowe i złożył wieniec pod pomnikiem żołnierzy węgierskich. Konsul wyraził także podziękowania dla wszystkich społeczników biorących udział w akcji. – Cieszę się, że możemy być tutaj i pielęgnować pamięć o naszych żołnierzach – mówił konsul. Na cmentarzu nr 123 na Pustkach spoczywa 912 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 65 niemieckiej i 227 Rosjan. Wśród poległych żołnierzy austro-węgierskich jest bardzo wielu Węgrów z 39 Dywizji Piechoty Honvedu – dodał.  Gminę Łużna reprezentowała Pani Teresa Burkot Sekretarz Gminy.

Podsumowanie akcji odbyło się w sobotę 7 października  w Pałacu Długoszów w Gorlicach, gdzie spotkali się organizatorzy i uczestnicy wydarzenia. Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii Waldemara Dobrowolskiego pt. „Galicyjskie Cmentarze – spojrzenie po 100 latach”.

 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:

 

    Konsul Generalny Austrii w Krakowie

    Konsul Generalna Republiki Słowackiej w Krakowie

    Konsul Generalny Węgier w Krakowie

    Wojewoda Małopolski

    Komendant Główny Policji