Gmina

OGŁOSZENIE SOŁTYSA SOŁECTWA WOLA ŁUŻAŃSKA

 

Sołtys Sołectwa Wola Łużańska informuje, iż nakazy określające wysokość podatku, informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Spółki Wodnej na rok 2024 będą wydawane w biurze sołtysa w dniach: 19, 22, 23 lutego (poniedziałek, czwartek, piątek) w godzinach od 7:00 do 13:00. W tych samych dniach będzie można dokonać wpłat.