Gmina

OGŁOSZENIE SOŁTYSA SOŁECTWA WOLA ŁUŻAŃSKA W SPRAWIE OPŁATY ZA PODATEK ROLNY I ODPADY KOMUNALNE ORAZ WYDANIA KODÓW KRESKOWYCH I WORKÓW NA ŚMIECI

 

Sołtys Sołectwa Wola Łużańska informuje, że opłaty za podatek rolny i odpady komunalne rata IV będzie można dokonać w biurze Sołtysa w dniach 13, 14 listopada (tj. poniedziałek, wtorek) w godz. od 7:30 – 12:30.

Również w tych dniach będą wydawane harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2024, kody kreskowe oraz worki na śmieci.

Zachęca się wszystkich mieszkańców sołectwa do odbioru kodów, worków i harmonogramów w wyżej wymienionych  terminach.