Gmina

OGŁOSZENIE SOŁTYSA SOŁECTWA SZALOWA W SPRAWIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO

Sołtys Sołectwa Szalowa zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 26 lutego 2024 roku o godz. 18.00 w Wiejskim Domu Kultury w Szalowej.

Tematem zebrania będą sprawy bieżące sołectwa oraz podsumowanie pięcioletniej kadencji samorządu.