Gmina

OGŁOSZENIE SOŁTYSA SOŁECTWA ŁUŻNA W SPRAWIE ZEBRANIA WIEJSKIEGO

Sołtys Sołectwa Łużna zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 3 marca 2024 roku o godz. 12.15 w Domu Kultury w Łużnej.
Tematem zebrania będą sprawy bieżące sołectwa oraz podsumowanie pięcioletniej kadencji samorządu