Gmina

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA. BRAK LIMITU.

 

Wójt Gminy Łużna informuje mieszkańców, że zgodnie ze zmianami ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw od dnia 4.05.2023 r. zostanie rozpoczęty nabór wniosków na końcową sprzedaż węgla.

Mieszkańcy będą mogli składać wnioski na węgiel pozostały w gminie od dnia 4 maja, rozpatrywane one będą w kolejności wpłynięcia aż do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Zgodnie z nowelizacją będzie możliwy zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile są oni uprawnieni do dodatku węglowego i posiadają stosowne zaświadczenie ze swojej gminy.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Łużna pokój nr 7 nie później niż do 30.06.2023 r. (liczy się kolejność złożonych wniosków).

Pozostały wolumen węgla: groszek II KWK Wesoła – 140 ton.

Cena preferencyjna zakupu 1 tony – 1.950 zł brutto

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA PO 01.05.2023

.pdf
Pobierz plik