Gmina

NOWE WYPOSAŻENIE DLA OSP W WOLI ŁUŻAŃSKIEJ

 

Dzięki wsparciu Fundacji BGK w ramach programu „Ochotnicy Naszej Gminy” jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Łużańskiej wzbogaciła się o kolejne wyposażenie służące do ochrony osobistej strażaków ochotników. W wyżej wymienionym programie otrzymaliśmy bezzwrotne wsparcie w kwocie 24 600,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup:

6 sztuk radiotelefonów, 6 sztuk mikrofonogłośników, 6 sztuk latarek, 5 sztuk ubrań strażackich specjalnych/bojowych, a także fantomu osoby dorosłej – dzięki któremu możliwie było przeprowadzenie szkoleń dla dzieci, młodzieży oraz seniorów z terenu Gminy Łużna, z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wyposażenie strażaków we wnioskowany sprzęt będzie stanowiło uzupełnienie działań do tej pory prowadzonych przez strażaków w sytuacjach kryzysowych, a także pozwoli im wspierać pozostałe jednostki OSP z terenów Gminy i okolic w przypadku ewentualnych zagrożeń. Dziękujemy Fundacji BGK za tak ogromne wsparcie w zakresie bezpieczeństwa naszego sołectwa i Gminy Łużna.