Gmina

NAWIGATOR LEGISLACYJNY DLA NGO

Stowarzyszenie „Klub Jagielloński” organizuje projekt pn. „Nawigator legislacyjny dla NGO”, który jest realizowany w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Głównym elementem projektu jest monitoring wszelkich zmian prawnych, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą organizacji pozarządowych. Zebrane informacje są wysyłane w postaci darmowego newslettera do wszystkich zainteresowanych organizacji.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem: https://klubjagiellonski.pl/projekty/nawigator-legislacyjny-dla-ngo/