Gmina

Nagroda im. Jana Pawła II Veritatis Splendor

OpisDo 31 sierpnia 2022 roku można zgłaszać kandydatów do piątej edycji międzynarodowej Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor. Nagroda Veritatis Splendor przyznawana jest przez przez Samorząd Województwa Małopolskiego osobom […]

Opis

Do 31 sierpnia 2022 roku można zgłaszać kandydatów do piątej edycji międzynarodowej Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor.

Nagroda Veritatis Splendor przyznawana jest przez przez Samorząd Województwa Małopolskiego osobom fizycznym lub prawnym, które swoją działalnością przyczyniają się do budowania płaszczyzn porozumienia dla różnych społeczeństw, dla otwartości na treści różnych kultur, na dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości, a także wyróżniają się w służbie drugiemu człowiekowi.
Stanowi nie tylko upamiętnienie wybitnego Małopolanina – Jana Pawła II, którego niepodważalne zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie docenione, ale także uznanie wyjątkowości historii i tradycji regionu, jakim jest Małopolska oraz podkreślenia jej tożsamości na arenie międzynarodowej.

Więcej informacji:

https://idmjp2.pl/index.php/pl/2496-v-edycja-miedzynarodowej-nagrody-im-jana-pawla-ii-veritatis-splendor