Gmina

Nadanie numeru PESEL i e-usługi dla obywateli Ukrainy!

Zgodnie z zapowiedziami, trwają testy systemu rejestracji uchodźców z Ukrainy przybywających do Polski. Rejestracja w urzędach gmin i miast ruszy w najbliższą środę tj. 16 marca 2022r. Więcej info na stronie www.gov.pl

Link: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nadanie-numeru-pesel-i-e-uslugi-dla-obywateli-ukrainy2?fbclid=IwAR0UkG8JXwLpuEGcUpanhxbwSDd5a3YCvGxGOdxmy0OMss2WVoCDmhdCJfo