Gmina

MODERNIZACJA MOSTU POŁOŻONEGO W CIĄGU DROGI GMINNEJ SZALOWA GÓRZYNA

 

W dniu 18.07.2023 zakończona została realizacja zadania pn.:

 „Modernizacja mostu położonego w ciągu drogi gminnej Szalowa Górzyna”.

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa.

W zakres robót weszły następujące elementy:

  • Konstrukcja stalowa ustroju nośnego: przeprowadzenie geodezyjnego monitoringu ugięć, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
  • Konstrukcja pomostu żelbetowego: usunięcie warstwy ziemi organicznej, oczyszczenie gzymsów i bocznych części płyty pomostowej, naprawa powierzchni zaprawami
  • Nasypy i dojazdy do mostu ze stożkami nasypów: wykonanie rozwiązań pozwalających na zapewnieniu stateczności skarp dojazdów i zabezpieczenie ich przed ewentualnym wymywaniem, odbudowa poboczy na dojazdach i zabezpieczanie skarp potoku, zamontowanie barier energochłonnych, wykonanie konstrukcji kamiennych lub siatkowo – kamiennych celem zapewnienia ciągłości konstrukcji oporujących z przyczółkami oraz uszczelnienie istniejących konstrukcji oporujących, usunięcie krzewów w korycie potoku w rejonie mostu, usunięcie uszkodzonych elementów zniszczonych umocnień skarp, usunięcie obsuniętych partii gruntu uszkodzonych skarp, umocnienie skarp konstrukcjami gabionowymi, umocnienie dna koryta na długości gabionów i pod mostem narzutem kamiennym.
  • Podpory: oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do zabezpieczenia powłokami akrylowymi oraz pod zabezpieczenie izolacjami przeciwwilgociowymi; zabezpieczanie izolacjami przeciwwilgociowymi powierzchni stykających się z gruntem; naprawa powierzchni wyeksponowanych zaprawami.

Kwota dofinansowania: 187 535,64 zł

Całkowita wartość inwestycji: 234 449,91 zł