Gmina

Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Łużna

W dniu 3 października 2022 roku w Urzędzie Gminy w Łużnej, podpisana została umowa na wykonanie zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łużna” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu […]

W dniu 3 października 2022 roku w Urzędzie Gminy w Łużnej, podpisana została umowa na wykonanie zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łużna” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
W ramach realizacji zadania wykonane zostaną nowe nawierzchnie oraz pobocza na następujących odcinkach dróg:
 1. Droga gminna 270769K w km od 0+106 do km 1+153 w miejscowości Łużna
 2.  Droga gminna Szalowa – Wyszanka II (koło klubu) 270 782 K w km 0+000 – km 0+140
 3. Droga gminna nr 270757K Łużna – Górki w km 0+356 – km 0+526 w miejscowości Łużna
 4. Droga gminna Wola Łużańska – Las II 270811K w km 0+000 – km 0+760 w miejscowości Wola Łużańska
 5.  Droga gminna niepubliczna Łużna Wesołów w kier. B. Rząca w km 0+000 – km 0+162 w miejscowości Łużna
 6.  Droga gminna wewnętrzna Biesna w kier. Traciaka” w km 0+000 – km 0+650 w m. Biesna
 7.  Droga gminna Bieśnik – Wróblówka” 270802K w km 1+000 – km 1+305 w miejscowości Bieśnik
 8.  Droga gminna niepubliczna Bieśnik – Wróblówka w bok w km 0+000 – km 0+145 w miejscowości Bieśnik
 9.  Droga gminna Bieśnik – Bucze” 270804K w km 0+500 – km 0+700 w miejscowości Bieśnik
 10.  Droga gminna nr 270768K na działkach nr 1100/2 i 1101/2 oraz droga wewnętrzna (rolnicza) na działkach nr 1101/4 i 1102/1 w Łużnej
 11.  Droga gminna niepubliczna Bieśnik – Las Sikorówka” w km 0+000 – km 0+240 w miejscowości Bieśnik
 12.  Droga gminna nr 270781K „Szalowa – Wyszanka” w km 1+010 – 1+910 w miejscowości Szalowa
 13.  Droga gminna Bieśnik – Las (w kierunku P. Brońskiego) nr 270803K w km 0+000 – km 0+347 w miejscowości Bieśnik.
Koszt wykonania zadania wynosi 3 898 429,04 zł. brutto. Termin realizacji umowy określono na listopad 2023 roku. Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe “GODROM” Sp. z o.o.