Gmina

Modernizacja dróg dojazdowych do pól rolniczych

W dniu 23.08.2022 roku zakończone zostało zadanie pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do pól rolniczych”, które zostało podzielone na 3 następujące części: Modernizacja drogi rolniczej Mszanka – Widokowa Boczna w km […]

W dniu 23.08.2022 roku zakończone zostało zadanie pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do pól rolniczych”, które zostało podzielone na 3 następujące części:

  • Modernizacja drogi rolniczej Mszanka – Widokowa Boczna w km 0+000 – km 0+260 – koszt 167 376,78 zł
  • Modernizacja drogi rolniczej Łużna w k. P. Bryły w km 0+000 – km 0+226 – koszt 146 535,71 zł
  • Modernizacja drogi rolniczej Łużna – Strzylawki k. P. Jędrusiaka w km 0+000 – km 0+133 – koszt 71 452,19 zł

W zakres robót budowlanych weszło m.in. wzmocnienie konstrukcji istniejących dróg, wykonanie nowych nawierzchni oraz poboczy.

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 132 000,00 zł. Pozostała kwota 253 364,68 zł pochodzi ze środków własnych budżetu Gminy Łużna.