Gmina

MATERIAŁ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY MOŻLIWOŚCI WYJAZDÓW UKRAIŃSKICH UCHODŹCÓW DO WIELKIEJ BRYTANII

Obrazek zastępczy

Na prośbę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przekazujemy materiał informacyjny dotyczący możliwości wyjazdów ukraińskich uchodźców do Wielkiej Brytanii z prośbą o ich dystrybucję wśród uchodźców z Ukrainy.