Gmina

MAŁOPOLSKIE OSP 2022

Gmina Łużna zakończyła realizację zadania pn. ” Przebudowa garażu OSP w Domu Ludowym w Mszance” w ramach programu „Małopolskie OSP 2022”

Całkowita wartość projektu to 80 000,00 zł natomiast dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosło 39 000,00 zł.,dodatkowo OSP Mszanka otrzymała bezpośrednie dofinansowanie z Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach w kwocie 10 000,00 zł . W ramach przedsięwzięcia wykonano:
– roboty demontażowe: wykucie bramy, powiększenie otworu, skucie stropu, rozbiórka części połaci dachowej
-roboty budowlane: wykonanie belki nadprożowej, podmurowanie ściany szczytowej pod krokwie, montaż nowej bramy wjazdowej, wykonanie nowej połaci dachowej wraz z konstrukcją ramową wsporczą
– roboty wykończeniowe: malowanie ścian wewnętrznych pomieszczenia, wykonanie sufitu podwieszonego, wykonanie docieplenia z wyprawą elewacyjną ściany szczytowej oraz szpalety bramy
-Zakupiono tabliczkę informacyjną o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego
Podczas odbioru prac obecni byli:
Jadwiga Wójtowicz- radna Województwa Małopolskiego
Mariusz Tarsa – Wójt Gminy Łużna
▪ Teresa Burkot -Sekretarz Gminy
▪Tomasz Ptaszek- Przewodniczący Rady Gminy Łużna
▪ mł. bryg. mgr inż. Waldemar Krok -Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach
▪ dh Przemysław Wszołek -Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP W Gorlicach
▪ dh Piotr Szczerba – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łużnej
▪ druhowie OSP Mszanka z prezesem Tomaszem Bobola na czele
▪ Sołtys sołectwa Mszanka wraz z Radnymi