Gmina

LII UROCZYSTA SESJA RADY GMINY ŁUŻNA

W dniu 25 kwietnia 2022 roku miała miejsce uroczysta LII Sesja Rady Gminy Łużna. Wśród zaproszonych gości byli : st. kpt. mgr inż. Waldemar Krok Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach, pani insp. Dorota Tokarz Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach, podinsp. Roman Gajda komendant Komisariatu Policji w Bobowej, kapelan gminny OSP ksiądz proboszcz Piotr Wrona, druh Przemysław Wszołek Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach, druh Piotr Szczerba prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łużnej , a także prezesi jednostek OSP z terenu gminy Łużna.


Przewodniczący Rady Gminy Łużna Tomasz Ptaszek wraz z Wójtem Gminy Łużna Mariuszem Tarsa uroczyście przywitali wszystkich zebranych gości ,a w szczególności panią komendant Komisariatu Policji w Gorlicach oraz komendanta Komisariatu Policji w Bobowej, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w obradach, życząc przy tym dalszej dobrej współpracy z samorządem Gminy Łużna oraz jego mieszkańcami.

Szczególne gratulacje złożone zostały na ręce Komendanta Waldemara Kroka, który mocą postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP w Nowym Sączu objął stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach. Wyrazy uznania należą się również księdzu proboszczowi Piotrowi Wrona, który został mianowany Kapelanem Gminnym OSP.