Gmina

LII SESJA RADY GMINY ŁUŻNA – 25 KWIECIEŃ 2022 – TRANSMISJA ONLINE

Obrazek zastępczy

Zapraszamy na LII Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 25 kwietnia 2022 roku o godz.15:00 w sali obrad Urzędu Gminy Łużna. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu gorlickiego.
 5. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2022 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2022 rok Nr XLVIII/374/21 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2021 roku.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/373/21 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących obywateli Ukrainy.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 10. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 11. Informacja o złożonych interpelacjach.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.